• Image 03
  • Image 03
  • Image 03
TRADEMARK PROTECTION FOR DOMAIN Domains is a link to your site, or may be called a “web address”. Like your house so need to have an address so people can easily find the patch memory until needed. To build a brand, to domain names under the brand name of the company. Because they remember your brand, they can easily remember the web address of the company. So let’s quickly register to avoid speculation by others. What if your brand name has been registered another domain name? The domain name is a unique address on the Internet, so there is never identical. So in this case, you can set the domain name other followers, from classical domains like .com, .org to new domains as .club, .guru even .rocks … we can help you find the suitable name for your business. Please contact us for the best advice: TRUSTMEDIA Address: No. 18, Lane 157, Lang Phao Dai Ward, Dong Da District, Hanoi City Phone: 04 6299 5353 – 04 6650 8844 Email: info@trustmedia.com.vn

Bài viết Mới nhất

(Tiếng Việt) QUẢN TRỊ FANPAGE

(Tiếng Việt) Fanpage facebook là một công cụ không thể thiếu khi kinh doanh bán hàng trên facebook, fanpage là nơi tương tác giữa bạn với khách hàng, là nơi trưng bày sản phẩm, giới thiệu dịch vụ của bạn trên thị trường thương mại điện tử (kinh doanh trên mạn). Vậy làm sao để tạo fanpage và cách quản lý fanpage một cách hiệu quả ? Hãy tìm đến[]

Đối tác Tiêu biểu

Chăm sóc khách hàng
Hotline
04.62.995353
Hotline
024.62.752.355