• Image 03
 • Image 03
 • Image 03

Gói VPS Cơ bản

VPS VP 204.000 Vnđ/tháng
 • Thanh toán 1 tháng/lần: 294.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 3 tháng/lần: 245.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 6 tháng/lần: 225.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 12 tháng/lần: 204.000 VNĐ/tháng
 • Không gian máy chủ: 1U
 • CPU: 02 CPU Intel Xeon Quad-core E56xx
 • HDD: 10GB
 • RAM: 512MB ECC DDR3 1333MHz
 • Đường truyền trong nước: 100Mbps
 • Đương truyền quốc tế: 10Mbps
 • Lưu lượng truyền tải: không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 01
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/356
 • Hệ thống quản trị Remote Desktop: có
 • Panel: Hỗ trợ Directadmin
 • Software: IIS, PHP/Apache, MySQL
Đăng ký ngay
VPS1 434.500 Vnđ/tháng
 • Thanh toán 1 tháng/lần: 564.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 3 tháng/lần: 473.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 6 tháng/lần: 451.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 12 tháng/lần: 434.500 VNĐ/tháng
 • Không gian máy chủ: 1U
 • CPU: 02 CPU Intel Xeon Quad-core E56xx
 • HDD: 20GB
 • RAM: 768MB ECC DDR3 1333MHz
 • Đường truyền trong nước: 100Mbps
 • Đương truyền quốc tế: 10Mbps
 • Lưu lượng truyền tải: không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 01
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/356
 • Hệ thống quản trị Remote Desktop: có
 • Panel: Hỗ trợ Directadmin
 • Software: IIS, PHP/Apache, MySQL
Đăng ký ngay
VPS2 523.000 Vnđ/tháng
 • Thanh toán 1 tháng/lần: 924.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 3 tháng/lần: 770.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 6 tháng/lần: 682.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 12 tháng/lần: 523.000 VNĐ/tháng
 • Không gian máy chủ: 1U
 • CPU: 02 CPU Intel Xeon Quad-core E56xx
 • HDD: 80GB
 • RAM: 1GB ECC DDR3 1333MHz
 • Đường truyền trong nước: 100Mbps
 • Đương truyền quốc tế: 10Mbps
 • Lưu lượng truyền tải: không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 01
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/356
 • Hệ thống quản trị Remote Desktop: có
 • Panel: Hỗ trợ Directadmin
 • Software: IIS, PHP/Apache, MySQL
Đăng ký ngay
VPS3 770.000 Vnđ/tháng
 • Thanh toán 1 tháng/lần: 1.053.800 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 3 tháng/lần: 880.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 6 tháng/lần: 823.900 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 12 tháng/lần: 770.000 VNĐ/tháng
 • Không gian máy chủ: 1U
 • CPU: 02 CPU Intel Xeon Quad-core E56xx
 • HDD: 120GB
 • RAM: 1.5GB ECC DDR3 1333MHz
 • Đường truyền trong nước: 100Mbps
 • Đương truyền quốc tế: 10Mbps
 • Lưu lượng truyền tải: không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 01
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/356
 • Hệ thống quản trị Remote Desktop: có
 • Panel: Hỗ trợ Directadmin
 • Software: IIS, PHP/Apache, MySQL
Đăng ký ngay
VPS4 860.000 Vnđ/tháng
 • Thanh toán 1 tháng/lần: 1.159.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 3 tháng/lần: 966.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 6 tháng/lần: 912.000 VNĐ/tháng
 • Thanh toán 12 tháng/lần: 860.000 VNĐ/tháng
 • Không gian máy chủ: 1U
 • CPU: 02 CPU Intel Xeon Quad-core E56xx
 • HDD: 160GB
 • RAM: 2GB ECC DDR3 1333MHz
 • Đường truyền trong nước: 100Mbps
 • Đương truyền quốc tế: 10Mbps
 • Lưu lượng truyền tải: không giới hạn
 • Địa chỉ IP tĩnh: 01
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/7/356
 • Hệ thống quản trị Remote Desktop: có
 • Panel: Hỗ trợ Directadmin
 • Software: IIS, PHP/Apache, MySQL
Đăng ký ngay

Đăng kýMua hosting Vận hành website hiệu quảVới wordpress
 • Sở hữu ngay một địa chỉ chuyên nghiệp, ví dụ như tenban@coolexample.com.
 • Đồng bộ email của bạn trên mọi máy tính, điện thoại thông minh và những thiết bị khác.
 • Lưu trữ nhiều hơn với 50 GB dung lượng lưu trữ trực tuyến bảo mật.
Tìm hiểu thêm

Đối tác Tiêu biểu

Chăm sóc khách hàng
Hotline
04.62.995353
Hotline
024.62.752.355