Digiltal MarketingYoutube Ads

Gần 60% người dân Việt Nam sử dụng Internet mỗi ngày với thời lượng truy cập YouTube đứng thứ 3 trong khu châu Á,… Con số này đã nói lên tầm quan trọng của Youtube Ads trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Nếu chiến lược quảng cáo được xây dựng trọng tâm nhắm đúng mục tiêu, đối tượng, bạn có thể thấy những kết quả tuyệt vời trong doanh thu.

 

  • Kết nối với đối tượng của bạn

Quảng cáo video có thể giúp bạn kết nối với khách hàng tiềm năng theo cách độc đáo và đáng nhớ. Bạn có thể thể hiện bản thân, giới thiệu năng lực của mình với mọi người hoặc tự ghi hình bản thân và giải thích cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể mang lại lợi ích cho đối tượng.

  • Chỉ tiếp cận đối tượng phù hợp

Tiếp cận khách hàng trên YouTube theo chủ đề, từ khóa hoặc thông tin nhân khẩu học.

  • Tạo chiến dịch video chỉ trong vài phút

Tạo tài khoản, tạo hoặc tải quảng cáo video lên và tiếp cận đối tượng của bạn.

  • Đo lường thành công

Truy cập vào thẻ “Analytics” trong tài khoản YouTube của bạn để tìm hiểu thêm về người xem, bạn có thể biết những video mà khách hàng đang xem và thời lượng xem.